در حال دریافت اطلاعات...

اولویت نمایش براساس

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس

1403/03/30

قیمت های درج شده با احتساب 10% ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
0.4
قیمت ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض1000 کارخانه هفت الماس -
1000
51,300 46,636 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
0.4
قیمت ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض1250 کارخانه هفت الماس -
1250
51,300 46,636 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
0.5
قیمت ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض1000 کارخانه هفت الماس -
1000
49,200 44,727 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
0.5
قیمت ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض1250 کارخانه هفت الماس -
1250
49,200 44,727 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
0.6
قیمت ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض1000 کارخانه هفت الماس -
1000
48,800 44,364 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
0.6
قیمت ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض1250 کارخانه هفت الماس -
1250
48,800 44,364 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
0.7
قیمت ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض1000 کارخانه هفت الماس -
1000
47,300 43,000 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
0.7
قیمت ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض1250 کارخانه هفت الماس -
1250
47,300 43,000 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
0.8
قیمت ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض1000 کارخانه هفت الماس -
1000
47,100 42,818 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
0.8
قیمت ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض1250 کارخانه هفت الماس -
1250
47,100 42,818 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
0.9
قیمت ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض1000 کارخانه هفت الماس -
1000
46,800 42,545 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
0.9
قیمت ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض1250 کارخانه هفت الماس -
1250
46,800 42,545 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
1
قیمت ورق گالوانیزه 1 میل عرض1000 کارخانه هفت الماس -
1000
47,800 43,455 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
1
قیمت ورق گالوانیزه 1 میل عرض1250 کارخانه هفت الماس -
1250
47,800 43,455 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
1.25
قیمت ورق گالوانیزه 1.25 میل عرض1000 کارخانه هفت الماس -
1000
47,300 43,000 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
1.25
قیمت ورق گالوانیزه 1.25 میل عرض1250 کارخانه هفت الماس -
1250
47,300 43,000 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
1.5
قیمت ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض1000 کارخانه هفت الماس -
1000
48,300 43,909 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
1.5
قیمت ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض1250 کارخانه هفت الماس -
1250
48,300 43,909 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
2
قیمت ورق گالوانیزه 2 میل عرض1000 کارخانه هفت الماس -
1000
52,800 48,000 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
2
قیمت ورق گالوانیزه 2 میل عرض1250 کارخانه هفت الماس -
1250
52,800 48,000 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
2.5
قیمت ورق گالوانیزه 2.5 میل عرض1000 کارخانه هفت الماس -
1000
52,300 47,545 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات
2.5
قیمت ورق گالوانیزه 2.5 میل عرض1250 کارخانه هفت الماس -
1250
47,600 43,273 1,000 تومان

1403/03/30

توضیحات

ثبت نظر جدید

یک آواتار برای خود انتخاب کنید:

-

ورق گالوانیزه هفت الماس

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!