در حال دریافت اطلاعات...

اولویت نمایش براساس

قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس 1402/12/09

قیمت های درج شده با احتساب %۹ ارزش افـــزوده مـــی بــاشـــد.

ضخامت
مشخصات محصول
ابعاد
قیمت و نوسان (تومان)
تاریخ
0.4
قیمت ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض1000 کارخانه هفت الماس - 3.5 کیلوگرم
1000
51,600 47,339 500 تومان
1402/12/09
توضیحات
0.4
قیمت ورق گالوانیزه 0.4 میل عرض1250 کارخانه هفت الماس - 3.5 کیلوگرم
1250
51,100 46,881 500 تومان
1402/12/09
توضیحات
0.5
قیمت ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض1000 کارخانه هفت الماس - 5 کیلوگرم
1000
50,300 46,147 500 تومان
1402/12/09
توضیحات
0.5
قیمت ورق گالوانیزه 0.5 میل عرض1250 کارخانه هفت الماس - 5 کیلوگرم
1250
50,300 46,147 500 تومان
1402/12/09
توضیحات
0.6
قیمت ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض1000 کارخانه هفت الماس - 5 کیلوگرم
1000
48,100 44,128 500 تومان
1402/12/09
توضیحات
0.6
قیمت ورق گالوانیزه 0.6 میل عرض1250 کارخانه هفت الماس - 5 کیلوگرم
1250
48,100 44,128 500 تومان
1402/12/09
توضیحات
0.7
قیمت ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض1000 کارخانه هفت الماس - 6 کیلوگرم
1000
45,300 41,560 500 تومان
1402/12/09
توضیحات
0.7
قیمت ورق گالوانیزه 0.7 میل عرض1250 کارخانه هفت الماس - 6 کیلوگرم
1250
45,300 41,560 500 تومان
1402/12/09
توضیحات
0.8
قیمت ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض1000 کارخانه هفت الماس - 7 کیلوگرم
1000
44,300 40,642 500 تومان
1402/12/09
توضیحات
0.8
قیمت ورق گالوانیزه 0.8 میل عرض1250 کارخانه هفت الماس - 7 کیلوگرم
1250
44,300 40,642 500 تومان
1402/12/09
توضیحات
0.9
قیمت ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض1000 کارخانه هفت الماس - 7.5 کیلوگرم
1000
44,300 40,642 500 تومان
1402/12/09
توضیحات
0.9
قیمت ورق گالوانیزه 0.9 میل عرض1250 کارخانه هفت الماس - 7.5 کیلوگرم
1250
44,300 40,642 500 تومان
1402/12/09
توضیحات
1
قیمت ورق گالوانیزه 1 میل عرض1000 کارخانه هفت الماس - 8.5 کیلوگرم
1000
44,800 41,101 500 تومان
1402/12/09
توضیحات
1
قیمت ورق گالوانیزه 1 میل عرض1250 کارخانه هفت الماس - 8.5 کیلوگرم
1250
44,800 41,101 500 تومان
1402/12/09
توضیحات
1.25
قیمت ورق گالوانیزه 1.25 میل عرض1000 کارخانه هفت الماس - 10.5 کیلوگرم
1000
44,600 40,917 500 تومان
1402/12/09
توضیحات
1.25
قیمت ورق گالوانیزه 1.25 میل عرض1250 کارخانه هفت الماس - 10.5 کیلوگرم
1250
44,600 40,917 500 تومان
1402/12/09
توضیحات
1.5
قیمت ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض1000 کارخانه هفت الماس - 12.5 کیلوگرم
1000
44,800 41,101 500 تومان
1402/12/09
توضیحات
1.5
قیمت ورق گالوانیزه 1.5 میل عرض1250 کارخانه هفت الماس - 12.5 کیلوگرم
1250
44,800 41,101 500 تومان
1402/12/09
توضیحات
2
قیمت ورق گالوانیزه 2 میل عرض1000 کارخانه هفت الماس - 16.5 کیلوگرم
1000
47,800 43,853 500 تومان
1402/12/09
توضیحات
2
قیمت ورق گالوانیزه 2 میل عرض1250 کارخانه هفت الماس - 16.5 کیلوگرم
1250
47,800 43,853 500 تومان
1402/12/09
توضیحات
2.5
قیمت ورق گالوانیزه 2.5 میل عرض1000 کارخانه هفت الماس - 20.5 کیلوگرم
1000
51,300 47,064 500 تومان
1402/12/09
توضیحات
2.5
قیمت ورق گالوانیزه 2.5 میل عرض1250 کارخانه هفت الماس - 20.5 کیلوگرم
1250
51,300 47,064 500 تومان
1402/12/09
توضیحات

ثبت نظر جدید

یک آواتار برای خود انتخاب کنید:

-

ورق گالوانیزه هفت الماس

تماس با آهن پرایس 021-54103 قبل از خرید مشورت کن!