میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه قائم اصفهان
سایز: 12
وزن: 10/6 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/07 69,000 1,100
1398/12/05 70,100 500
1398/12/04 69,600 4,600
1398/12/03 65,000 4,100
مسیریابی کانال تلگرام ۰۲۱-۵۴۱۰۳