میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
سایز: 12
وزن: 10/5 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/15 89,500 8,000
1399/04/11 81,500 3,000
1399/04/10 78,500 1,000
1399/04/07 79,500 0