میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه حسن رود
سایز: 12
وزن: 10 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/13 16,500 100
1401/05/12 16,400 200
1401/05/11 16,200 0
1401/05/10 16,200 300