میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: ������������
تولید کننده: کارخانه حسن رود
سایز: 12
وزن: 10 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/11/17 22,300 300
1401/11/16 22,000 100
1401/11/13 21,900 0
1401/11/12 21,900 300