میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه سیرجان
سایز: 12
وزن: 9 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/12 88,000 1,000
1399/04/11 87,000 1,000
1399/04/10 86,000 0
1399/04/09 86,000 0