میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
سایز: 10
وزن: 7/5 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/26 15,900 100
1401/05/25 16,000 100
1401/05/24 15,900 300
1401/05/23 16,200 100