لوله مانیسمان (رده 2۰ قیمت شاخه)

گروه: لوله مانیسمان
سایز: 1.2
وزن: 5/5 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/11 1,700,000 0
1399/04/10 1,700,000 0
1399/04/07 1,700,000 100,000
1399/04/01 1,600,000 0