قیمت میلگرد سایز 16 خرمدشت تاکستان

گروه: ������������ ����������
ضخامت:
وزن: 18.5 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1402/02/17 تماس بگیرید
1402/02/16 تماس بگیرید
1402/02/13 تماس بگیرید
1402/02/12 تماس بگیرید