میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه نورد کرمان
سایز: 12
وزن: 10.5 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/26 15,100 200
1401/05/25 15,300 0
1401/05/24 15,300 0
1401/05/23 15,300 400