میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه نورد کرمان
سایز: 14
وزن: 14 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/12 60,300 0
1398/12/11 60,300 2,500
1398/11/30 62,800 2,000
1398/11/29 60,800 300