میلگرد آجدار استاندارد A2

گروه: میلگرد آجدار
سایز: 8
وزن: 4/5 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/26 16,000 100
1401/05/25 16,100 100
1401/05/24 16,000 300
1401/05/23 16,300 100