میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
سایز: 12
وزن: 10/6 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/07 82,000 10,000
1399/03/24 72,000 1,000
1399/03/21 71,000 2,000
1399/03/18 73,000 1,500