میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه بافق یزد
سایز: 18
وزن: 24 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/07 78,500 6,500
1399/03/31 72,000 500
1399/03/26 71,500 1,000
1399/03/24 70,500 1,000