میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه بافق یزد
سایز: 18
وزن: 24 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/26 15,800 300
1401/05/25 15,500 100
1401/05/24 15,600 100
1401/05/23 15,700 0