میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
سایز: 12
وزن: 10/5 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/10 85,500 0
1399/04/09 85,500 0
1399/04/08 85,500 1,000
1399/04/05 86,500 4,000