میلگرد آجدار استاندارد A2

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه درپاد تبریز
سایز: 8
وزن: 4/2 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/26 16,400 0
1401/05/25 16,400 200
1401/05/24 16,600 0
1401/05/23 16,600 100