میلگرد آجدار استاندارد A2

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه درپاد تبریز
سایز: 8
وزن: 4/5 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/03/03 69,900 900
1399/02/31 69,000 500
1399/02/30 68,500 100
1399/02/29 68,400 0