میلگرد آجدار استاندارد A2

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه درپاد تبریز
سایز: 8
وزن: 4/5 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/07/03 126,000 2,000
1399/07/02 124,000 1,500
1399/06/30 122,500 0
1399/06/27 122,500 500