میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه درپاد تبریز
سایز: 18
وزن: 21/7 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/03/13 73,100 0
1399/03/12 73,100 0
1399/03/11 73,100 0
1399/03/10 73,100 1,400