میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه درپاد تبریز
سایز: 22
وزن: 35 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/03/11 73,100 0
1399/03/10 73,100 1,400
1399/03/07 71,700 1,600
1399/03/06 70,100 2,000