میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه آریا ذوب
سایز: 18
وزن: 23/5 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/18 97,000 4,900
1399/04/17 92,100 0
1399/04/16 92,100 12,600
1399/04/10 79,500 500