میلگرد آجدار استاندارد A2

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه آریان فولاد
سایز: 10
وزن: 7 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/15 99,000 16,500
1399/04/12 82,500 1,500
1399/04/10 81,000 0
1399/04/09 81,000 0