میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه آریان فولاد
سایز: 22
وزن: 35 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/26 15,600 0
1401/05/25 15,600 0
1401/05/24 15,600 200
1401/05/23 15,800 100