قیمت شیت برشی 10 میل ابعاد6000×1250

گروه: ������ ��������
تولید کننده: کارخانه گیلان
ضخامت: 10
وزن: 585 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1402/03/08 33,000 0
1402/03/07 33,000 0
1402/03/06 33,000 0
1402/03/04 33,000 0