شیت برشی بنگاه تهران

گروه: ������ ��������
تولید کننده: کارخانه گیلان
ضخامت: 10
وزن: 469 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/12/24 34,350 0
1401/12/23 34,350 0
1401/12/22 34,350 0
1401/12/21 34,350 2,100