رول گالوانیزه بنگاه تهران

گروه: ������ ������������������
تولید کننده: کارخانه تاراز
ضخامت: 1
وزن: 8.5 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/11/16 42,300 0
1401/11/13 42,300 0
1401/11/12 42,300 2,600
1401/11/10 39,700 0