میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: ������������ ����������
تولید کننده: کارخانه نورد کرمان
سایز: 20
وزن: 28 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/12/24 24,000 0
1401/12/23 24,000 0
1401/12/22 24,000 0
1401/12/21 24,000 0