لوله مانیسمان (رده 80 قیمت شاخه)

گروه: لوله مانیسمان
سایز: 1.2
وزن: 10 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/11 3,100,000 0
1399/04/10 3,100,000 0
1399/04/09 3,100,000 0
1399/04/07 3,100,000 100,000