لوله مانیسمان (رده 80 قیمت شاخه)

گروه: لوله مانیسمان
سایز: 1.12
وزن: 32 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/21 7,250,000 0
1398/12/20 7,250,000 0
1398/12/13 7,250,000 100,000
1398/12/12 7,350,000 0