میلگرد آجدار استاندارد A2

گروه: ������������
تولید کننده: کارخانه سیادن ابهر
سایز: 8
وزن: 4/5 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1400/06/24 155,300 2,000
1400/06/23 157,300 2,000
1400/06/22 159,300 7,000
1400/06/21 166,300 1,000