لوله مانیسمان (رده 80 قیمت شاخه)

گروه: لوله مانیسمان
سایز: 5
وزن: 180 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/06 37,000,000 0
1398/12/05 37,000,000 2,500,000
1398/11/29 34,500,000 0
1398/11/28 34,500,000 0