میلگرد آجدار استاندارد A2

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه سیادن ابهر
سایز: 10
وزن: 7/19 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/18 91,800 0
1399/04/17 91,800 1,000
1399/04/15 90,800 6,000
1399/04/14 84,800 2,000