میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: ������������
تولید کننده: کارخانه سیادن ابهر
سایز: 18
وزن: 23 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1400/05/06 171,300 0
1400/05/05 171,300 1,000
1400/05/04 170,300 2,000
1400/05/03 168,300 2,000