میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: ������������
تولید کننده: کارخانه سیادن ابهر
سایز: 25
وزن: 45 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/11/17 21,130 0
1401/11/16 21,130 0
1401/11/13 21,130 300
1401/11/12 20,830 0