میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: ������������
تولید کننده: کارخانه سیادن ابهر
سایز: 25
وزن: 45 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1400/06/24 149,300 3,500
1400/06/23 152,800 1,500
1400/06/22 154,300 7,000
1400/06/21 161,300 1,000