میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه راد همدان
سایز: 20
وزن: 30 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/15 93,450 3,000
1399/04/14 90,450 3,000
1399/04/12 87,450 1,800
1399/04/11 85,650 1,000