میلگرد آجدار استاندارد A2

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه حسن رود
سایز: 8
وزن: 4/7 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/26 16,900 0
1401/05/25 16,900 100
1401/05/24 17,000 0
1401/05/23 17,000 350