میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: ������������
تولید کننده: کارخانه حسن رود
سایز: 16
وزن: 18 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/11/16 21,300 100
1401/11/13 21,200 0
1401/11/12 21,200 200
1401/11/11 21,000 0