میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه حسن رود
سایز: 18
وزن: 22/9 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/07 69,000 1,000
1398/12/06 70,000 8,500
1398/11/29 61,500 900
1398/11/27 60,600 0
مسیریابی کانال تلگرام ۰۲۱-۵۴۱۰۳