میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
سایز: 12
وزن: 11 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/26 15,750 100
1401/05/25 15,850 100
1401/05/24 15,750 300
1401/05/23 16,050 100