میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه پرشین فولاد
سایز: 10
وزن: 7/5 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/21 102,000 2,000
1399/04/18 100,000 5,500
1399/04/17 94,500 1,000
1399/04/16 93,500 5,500