شیت برش خورده بنگاه تهران

گروه: ورق سیاه
ضخامت: 8
وزن: 566 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/13 19,900 0
1401/05/12 19,900 300
1401/05/11 19,600 0
1401/05/10 19,600 0