تیرآهن 12 متری IPE بنگاه تهران

گروه: تیرآهن
سایز: 20
وزن: 270 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/15 33,520,000 5,500,000
1399/04/10 28,020,000 500,000
1399/04/09 27,520,000 400,000
1399/04/08 27,120,000 300,000