تیرآهن 12 متری IPE بنگاه تهران

گروه: تیرآهن
سایز: 20
وزن: 270 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/13 4,770,000 0
1401/05/12 4,770,000 30,000
1401/05/10 4,740,000 60,000
1401/05/08 4,800,000 40,000