تیرآهن 12 متری IPE بنگاه تهران

گروه: تیرآهن
سایز: 24
وزن: 369 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/13 6,960,000 0
1401/05/12 6,960,000 120,000
1401/05/10 6,840,000 80,000
1401/05/08 6,920,000 30,000