تیرآهن 12 متری IPE بنگاه تهران

گروه: تیرآهن
سایز: 24
وزن: 368 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/15 38,020,000 5,500,000
1399/04/10 32,520,000 0
1399/04/09 32,520,000 1,100,000
1399/04/08 31,420,000 600,000