تیرآهن 12 متری IPE بنگاه تهران

گروه: تیرآهن
سایز: 27
وزن: 434 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/13 7,660,000 0
1401/05/12 7,660,000 40,000
1401/05/10 7,620,000 80,000
1401/05/08 7,700,000 110,000