تیرآهن 12 متری IPE بنگاه تهران

گروه: تیرآهن
سایز: 30
وزن: 506 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/18 83,020,000 77,218,000
1399/04/08 5,802,000 200,000
1399/04/04 5,602,000 29,018,000
1399/03/18 34,620,000 0