تیرآهن 12 متری IPE بنگاه تهران

گروه: تیرآهن
سایز: 30
وزن: 507 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/23 10,500,000 0
1401/05/22 10,500,000 300,000
1401/05/19 10,800,000 0
1401/05/18 10,800,000 100,000