میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه فایکو
سایز: 10
وزن: 7 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/26 15,950 0
1401/05/25 15,950 150
1401/05/24 16,100 100
1401/05/23 16,200 0