تیرآهن 12 متری IPE بنگاه تهران

گروه: تیرآهن
تولید کننده: کارخانه فایکو
سایز: 14
وزن: 130 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1398/12/21 10,020,000 0
1398/12/20 10,020,000 0
1398/12/19 10,020,000 200,000
1398/12/17 10,220,000 0