تیرآهن 12 متری IPE سبک بنگاه تهران

گروه: تیرآهن
تولید کننده: کارخانه فایکو
سایز: 14
وزن: 135 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/13 2,450,000 0
1401/05/12 2,450,000 0
1401/05/11 2,450,000 50,000
1401/05/10 2,500,000 50,000