تیرآهن 12 متری IPE بنگاه تهران

گروه: تیرآهن
تولید کننده: کارخانه فایکو
سایز: 14
وزن: 130 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/15 15,020,000 2,000,000
1399/04/10 13,020,000 100,000
1399/04/09 13,120,000 300,000
1399/04/08 12,820,000 100,000