میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه ابرکوه
سایز: 10
وزن: 7/4 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/07 80,800 10,200
1399/03/18 70,600 100
1399/03/12 70,500 2,000
1399/03/11 72,500 700