میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه ابرکوه
سایز: 14
وزن: 14/5 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/07 78,800 10,600
1399/03/19 68,200 300
1399/03/12 68,500 2,000
1399/03/11 70,500 700