میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه ابرکوه
سایز: 18
وزن: 24 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/07 77,800 3,200
1399/04/04 81,000 13,800
1399/03/19 67,200 800
1399/03/18 68,000 4,500