میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد
تولید کننده: کارخانه شاهین بناب
سایز: 12
وزن: 10/4 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/06/30 122,000 200
1399/06/29 121,800 0
1399/06/27 121,800 0
1399/06/26 121,800 1,800