میلگرد آجدار استاندارد A3

گروه: میلگرد آجدار
تولید کننده: کارخانه شاهین بناب
سایز: 12
وزن: 10/4 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/21 104,500 8,700
1399/04/17 95,800 0
1399/04/16 95,800 6,800
1399/04/14 89,000 4,200