میلگرد آجدار استاندارد A2

گروه: میلگرد آجدار
سایز: 8
وزن: 4/6 جدول وزن

تاریخ قیمت (تومان) نوسان (تومان)
1401/05/26 15,900 0
1401/05/25 15,900 0
1401/05/24 15,900 0
1401/05/23 15,900 0