میلگرد آجدار استاندارد A2

گروه: میلگرد آجدار
سایز: 8
وزن: 4/6 جدول وزن

تاریخ قیمت (ريال) نوسان (ریال)
1399/04/15 95,000 4,500
1399/04/14 90,500 5,000
1399/04/11 85,500 1,500
1399/04/10 84,000 2,000